Doradztwo Kredytowe Piotrków Trybunalski

Kredyt firmowy - inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego. Kredytobiorca może go również przeznaczyć na zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Kredyt firmowy - obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyt obrotowy pozwoli Twojemu przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową.

leasing

  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
  • możliwość rozliczenia podatku VAT.